„S námi jste vždy
na správné cestě“

Poslání nadace

Průvodním jevem rozvíjející se civilizace jsou četné dopravní nehody, mnohdy s velmi tragickými následky. Snad nejhroznější variantou jsou havárie, při nichž zahynou oba rodiče nebo jeden z rodičů a zanechají po sobě děti, o které se většinou nemá kdo starat, nebo je péče o ně velice ztížena.

Úkolem a programem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE je zejména finančně pomáhat takto osiřelým dětem a také těm, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví.

Nadace od svého založení poskytla dětem, jejichž rodiče se stali obětí dopravních nehod, téměř 12 milionů Kč, zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu.

Karolína Topolová

"Mým cílem a posláním nadace je umožnit kvalitní vzdělání dětem, které již nemohou při studiu podporovat rodiče."
Mgr. Karolína Topolová
předsedkyně správní rady
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE

Social stream

Bezmála dvacet let podporuje Dětskou dopravní nadaci AAA Auto. Letos dětem, které při dopravní nehodě přišly o jednoho nebo oba rodiče, přispěl největší prodejce ojetých automobilů...

Odkaz

Od roku 1999 vyhověla Dětská dopravní nadace 821 žádostem na podporu sirotků obětí dopravních nehod a vyplatila jim 15 milionů korun. I letos nadace podpoří další děti a mladé...

Odkaz

V říjnu se bohužel opět zhoršila situace na českých silnicích, co se do počtu nehod týče. Na českých silnicích bylo zaznamenáno 9 164 dopravních nehod, tedy o 22 % více než před...

Odkaz