Časté dotazy

Co je předmětem činnosti nadace?

Nadace pomáhá dětem, které přišly v důsledku dopravních nehod o jednoho nebo oba rodiče nebo mají trvalé následky na zdraví.

Jak často nadace poskytuje příspěvky?

Nadace poskytuje příspěvky zpravidla jedenkrát ročně.

Jak lze příspěvek od nadace získat?

Je třeba nadaci zaslat žádost, která musí obsahovat:

  • jméno žadatele a právně ověřený vztah k pozůstalým po obětech dopravních nehod
  • jméno dítěte a údaje, zda se jedná o úplného sirotka nebo polosirotka
  • dokumentaci dopravní nehody
  • účel, na který budou poskytnuté prostředky použity, např. příspěvek k udržení životního standardu, studijní stipendium, příprava pro budoucí povolání atp.
  • u studentů středních a vysokých škol potvrzení o denním studiu
  • doložení sociální situace žadatele
Jaké další aktivity nadace vyvíjí?

Nadace aktivně rozvíjí spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi.

Kdo má na příspěvek od nadace nárok?

Příspěvek lze poskytnout dětem pozůstalým po obětech dopravních nehod a dětem, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví a které zároveň v době dopravní nehody nedosáhly 18 let věku a nejsou v době podání žádosti výdělečně činné, protože absolvují povinnou školní docházku, případně se připravují na budoucí povolání v denním studiu.

Kdo o udělení příspěvku rozhoduje?

Návrh na poskytnutí nadačního příspěvku předkládá správní radě ředitel nadace na základě vyhodnocení obdržených žádostí.

O jaký příspěvek se jedná?

Zpravidla se jedná o přímý finanční příspěvek. Správní rada nadace může ale stanovit i jiné formy pomoci než přímé peněžní plnění, např. příspěvek na nákup léčebných pomůcek, úhradu léčení atp.