Detail

Tisková zpráva 6.3.2002

Šest let již existuje DĚTSKÁ DOPRAVNÍ NADACE (DDN), jejímž cílem je pomáhat dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách.

Dnes, ve středu 6. března 2002, se již počtvrté sešly tyto děti, aby z rukou místopředsedkyně Parlamentu ČR a předsedy Správní rady DDN JUDr. Petry Buzkové převzaly finanční příspěvky.

Při prvním předávání finanční pomoci v roce 1997 obdrželo 26 dětí celkem 600 000 Kč. V roce 1999 došlo k novince. Česká pojišťovna poskytla nadaci příspěvek 203 000 Kč, který byl použit pro 25 dětí na uzavření životních pojistek. Kromě toho dalších 34 dětí dostalo celkem 835 000 Kč. Třetí setkání s dětmi proběhlo v roce 2000 a mezi 7 dětí bylo rozděleno 240 000 Kč. Na dnešní den je pozváno 18 dětí, kterým bude předáno 675 000 Kč. Některé z dětí dostávají příspěvek opakovaně vzhledem k jejich momentální situaci. DĚTSKÁ DOPRAVNÍ NADACE pomáhá i dětěm, které přisly pouze o jednoho rodiče.

Míra rozdělovaných finančích prostředků je pochopitelně dána možnostmi nadace, ty jsou zase limitovány zejména pochopením a štědrostí sponzorů. V uplynulém roce se rozhodly pomocí nadaci zejména: Česká pojišťovna, LAPOS, FEDERAL MOGUL, MATADOR, Ford Motor Company, Auto Brejla, I.O.B., CONSTRUCT, Spedi Trans Praha a Petr Ehrlich. Spoluprací při vyhledávání postižených dětí nám pomohla i Notářská komora ČR. Dík patří nejen uvedeným firmám, ale zejména lidem v nich. Lidem, kteří pochopili těžkou situaci dětí a prostřednictvím nadace jim poskytli finanční pomoc. Zvláštní uznání zasluhují i ti, kteří se o sirotky a polosirotky starají, jejich opatrovníci, ovdovělé matky, babičky, dědečkové apod.

Pomáhat mohou i novináři. Nejen občasným článkem, ale také i tím, že pokud se ve své práci setkají s obdobnými případy, sdělí je nadaci. zatím totiž neexistují souhrnné údaje, z nich by DDN potřebné informace mohla získávat.