Detail

Tisková zpráva

Nadace od svého založení poskytla 173 dětem, jejichž rodiče se stali obětí dopravních nehod, více než 4 miliony Kč, zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a udržení životního standardu. Nadace může rozdělovat pouze prostředky, které získá svou činností, od sponzorů a individuálních dárců. Veškeré práce pro nadaci jsou vykonávány bez jakéhokoliv nároku na odměnu.