Detail

Tisková zpráva 10.12.2003

Cílem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE je pomáhat dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách. Od založení této nadace uplynulo už osm let. Dnes, ve středu 10. prosince 2003, se scházejí děti, aby z rukou ministryně školsvtí, mládeže a tělovýchovy a předsedkyně Správní rady DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE, JUDr. Petry Buzkové, převzaly finanční příspěvky. Celkem 39 dětem bude dnes předáno 975.000,- Kč, z toho 23 dětí obdrží pomoc již opakovaně. Navíc Česká pojišťovna, a.s. věnuje dětem prostřednictvím DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE i 30 počítačů Pentium.

Nadace tak rozděluje od svého založení již čtvrtý milión sirotkům a polosirotkům, kteří osiřeli v důsledku dopravních nehod. Při prvním předávání finanční pomoci v roce 1997 obdrželo 26 dětí celkem 600.000,- Kč. V roce 1999 poskytla DĚTSKÁ DOPRAVNÍ NADACE příspěvek ve výši 203.000,- Kč na uzavření životních pojistek pro 25 dětí. Kromě toho rozdělila DĚTSKÁ DOPRAVNÍ NADACE mezi dalších 34 dětí celkem 835.000,- Kč. Při čtvrtém předávání finančí pomoci byla mezi 18 dětí rozdělena částka ve výši 675.000,- Kč V loňském roce bylo 11 dětem předáno celkem 340.000,- Kč. Míra rozdělovaných finančních protředků se rok od roku liší. Její výše je pochopitelně dána možnostmi DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE, které jsou limitovány vstřícností a pochopením jejích dárců.

Právě uplynulý rok byl úspěšný, protože se během něj podařilo získat prostředky odpovídající rozdělované částce. Dík za to patří zejména společnostem Kooperativa, pojišťovna a.s., Castrol Lubricants a.s., Matador Púchov a.s., Česká pojišťovna a.s., Škoda Auto a.s., ABA a.s., Automobile Group a.s., Spedi Trans Praha a.s., Petr Ehrlich, I.O.B. s.r.o., Lapos PZ s.r.o, Auto Brejla a.s., Auto Janák a.s., PRO ARX a.s. Pomoc s vyhledáváním postižených poskytla i Notářská Komor ČR. Poděkování patří nejenom uvedeným společnostem, ale zejména lidem v nich. Lidem, kteří mají srdce na pravém místě a pochopili, v jak težké situaci se osiřelé dětí nalézají. Nejenom díky, ale také bezmezný obdiv, patří všem, kdož se o sirotky a polosirotky starají, především jejich opatrovníkům, ovdovělým matkám, babičkám i dědečkům.

V letošním roce došlo k rozšíření Správní rady DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE, jejímiž členy jsou Petra Buzková (předsedkyně), Petr Bold (místopředseda a ředitel), Ivan Langer, Vratislav Kulhánek, Vladimír Mráz, Anthony Denny, Roman Ječmínek, Antonín Charouz, Miroslav Jansta. Rovněž se podařilo navázat spolupráci s Nadací policistů a hasičů, od níž DĚTSKÁ DOPRAVNÍ NADACE očekává zejména snazší přístup k infomacím o dětech potřebujících její péči. V tom mohou pomoci i novináři, pokud se setkávájí s podobným případem a upozorní na něj DĚTSKOU DOPRAVNÍ NADACI. Ta sídlí na nové adrese Opletalova 29, 110 00 Praha 1. Jistě i jakýkoli článek, propagující činnost nadace, je vždy milý a potřebný.

V Praze dne 10. 12. 2003