Detail

Tisková zpráva 30. 6. 2005

Cílem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE (DDN) je pomáhat dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách. Dne 30. 6. 2005 se již podeváté setkávají sirotci a polosirotci, aby převzali finanční příspěvky. Celkem 7 dětem bude dnes předáno 165 tisíc Kč, z toho 5 dětí obdrží finanční pomoc opakovanou. Od založení této nadace uplynulo již 10 let.

V letošním roce zahajuje nadace spolupráci s 1. Českou Vicemiss Zuzanou Štěpanovskou. Ta se stala novou "velvyslankyní" nadace. Jejím úkolem bude zejména šířit informace činnosti nadace tak, aby se dostaly k dětem a jejim pěstounům, kterým může nadace podat pomocnou ruku. Zuzana sama přišla s nabídkou spolupráce, která vzhledem k jejímu vzdělání -- studuje zároveň práva a ekonomii -- bude jistě pro nadaci přínosem. Zuzana si ale tuto nadaci zvolila ještě z jiného, mnohem osobnějšího důvodu: "Byla jsem účastníkem dopravní nehody, při které jsem byla v ohrožení života. Auto, které dostalo na dálnici ve vysoké rychlosti smyk, minulo jen tak tak auto, ve kterém jsem seděla já. Uvědomila jsem si přitom, jak někdy o lidském životě mohou rozhodovat vteřiny nebo milimetry. Nikdy nezapomenu na ten strašný pocit, když se na mě auto řítilo -- a na obrovskou úlevu, když mě minulo. Hledala jsem proto charitativní činnost, která by měla něco společného s dopravou -- a objevila jsem nadaci, která mě opravdu vzala za srdce," říká Zuzana.

Nadace rozděluje od svého založení již šestý milion sirotkům a polosirotkům. První předání finanční pomoci se uskutečnilo v roce 1997 a v jednotlivých letech následovala další setkání. Míra rozdělovaných finančních prostředků se rok od roku liší. Její výše je pochopitelně dána možnostmi DDN, které jsou limitovány vstřícností a pochopením jejích dárců. Z tohoto hlediska byl rok 2004 rokem úspěšným. Díky pochopení mnoha dárců se na finanční pomoci a darech podařilo získat více než 2 miliony korun.

Poděkování patří nejenom dárcům, ale všem lidem, kteří pochopili, jak v těžké situaci se osiřelé děti nalézají. Nejenom díky, ale také bezmezný obdiv patří všem, kteří se o sirotky a polosirotky starají, především jejich opatrovníkům, ovdovělým matkám, babičkám i dědečkům.

Více informací o nadaci naleznete na www.detskadopravninadace.cz