Detail

Činnost DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE v letech 2006 a 2007

V roce 2006 se nadace ve své činnosti orientovala zejména na získávání finančních prostředků a na finanční pomoc konkrétním žadatelům.

Díky finanční podpoře svých dárců mohla nadace v roce 2006 poprvé ve své historii poskytnout finanční příspěvky všem žadatelům, kteří splnili kriteria pro jejich přiznání.

Správní radou byla schválena a formou příspěvků v roce 2006 byla vyplacena 79 dětem celkem částka 1 202 000,- Kč. Výše jednotlivých poskytnutých příspěvků činila: Kč 30 000,- pro sirotka-studenta VŠ; Kč 18 000,- Kč pro polosirotka-studenta VŠ; Kč 20 000,- pro ostatní sirotky a Kč 10 000,- pro ostatní polosirotky.

V roce 2006 se uskutečnila za účasti předsedkyně, místopředsedy a dalších členů správní rady nadace dvě setkání se sirotky, polosirotky a s jejich opatrovníky spojená s předáním finančních příspěvků. Obě setkání proběhla v reprezentačních prostorách Autoklubu České republiky, které pro tento účel AČR bezplatně zapůjčil.

Práci pro nadaci vykonávali členové správní rady i ostatní osoby v roce 2006, stejně jako v minulých letech, dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Hospodaření nadace za rok 2006 je obsaženo ve výroční zprávě a účetní závěrce, které byly ověřeny nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad.

Pro rok 2007 schválila správní rada následující obecná kritéria pro poskytování příspěvků :

V dalším období bude činnost nadace směřovat zejména k získávání dalších finančních prostředků, aby bylo možno zaměřit její činnost na projekty dlouhodobější podpory jednotlivých žadatelů a současně se otevřít žadatelům novým.