Detail

Dětská dopravní nadace získala tři nové dárce

Praha, 19. srpna 2013 – Dětská dopravní nadace (DDN) získala nové firemní dárce, jejichž příspěvky využije na podporu dětí, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách. Loni DDN mezi sirotky rozdělila 840 000 Kč.

„Jsem ráda, že se nám podařilo přesvědčit již tři nové subjekty, díky kterým budeme snad moci letos rozdělit mezi děti více peněz. Jsou to společnosti, které patří mezi naše partnery – pojišťovna Generali, respektive její nadace, a úvěrové společnosti Essox a Cetelem. Jejich pomoci si velmi vážím, protože sama vím, jak je těžké najít finanční zdroje na projekt, který není přímo v hlavním plánu aktivit společenské odpovědnosti či se nejedná o nadaci přímo zřízenou jednotlivou společností. Samozřejmě přivítáme jakoukoliv pomoc i od jednotlivců,“ uvedla předsedkyně správní rady DDN a generální ředitelka AAA AUTO Karolína Topolová. Nová předsedkyně správní rady tak začala plnit svůj hlavní cíl přivést do nadace více dárců, který si dala při převzetí vrcholné funkce v DDN loni na podzim. Podrobnější informace o činnosti nadace a návod jak zažádat o příspěvek mohou zájemci nalézt na webu www.detskadopravninadace.cz.

Pojišťovna Generali podporuje prostřednictvím svém nadace řadu projektů, které přispívají k ochraně zdraví, majetku a životního prostředí. „Mimo jiné se zaměřujeme na projekty, které se týkají bezpečnosti silničního provozu či problematiky života osob se zdravotním postižením a jejich zapojením do běžného života. Řada našich spoluobčanů přišla ke svému handicapu vinou vážné dopravní nehody. Podpora Dětské dopravní nadace je v tomto kontextu logickým rozšířením našich aktivit,“ řekl Jiří Cívka, člen správní rady Nadace pojišťovny Generali.

Cílem Dětské dopravní nadace je zejména finančně pomáhat dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách a také těm, které mají v důsledku dopravní nehody trvalé zdravotní následky. Nadace od svého založení poskytla 375 dětem, jejichž rodiče se stali obětí dopravních nehod, více než 7 milionů Kč, a to zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu. Naposledy nadace rozdělïla finanční pomoc mezi 55 dětí obětí dopravních nehod, aby tak podpořila jejich studium na středních a vysokých školách. Další podporu bude DDN mezi děti rozdělovat letos v prosinci.

Mezi největší korporátní partnery nadace dlouhodobě patří také AAA AUTO. „Spolupráce s Dětskou dopravní nadací je pro nás důležitou aktivitou v oblasti společenské odpovědnosti. Mám za to, že firmy by měly své projekty v této oblasti rozvíjet tak, aby měly logickou souvislost s jejich předmětem podnikání. S loňskými téměř 52 tisíci prodaných vozů jsme největším obchodníkem s ojetými automobily v České republice i ve střední Evropě, a proto nám přijde naprosto logické podporovat právě Dětskou dopravní nadaci,“ uvedla Topolová. Mezi partnery nadace patří také Autoklub ČR, Global Assistance, Česká Pojišťovna a Parlamentní listy.