„S námi jste vždy
na správné cestě“

Poslání nadace

Průvodním jevem rozvíjející se civilizace jsou četné dopravní nehody, mnohdy s velmi tragickými následky. Snad nejhroznější variantou jsou havárie, při nichž zahynou oba rodiče nebo jeden z rodičů a zanechají po sobě děti, o které se většinou nemá kdo starat, nebo je péče o ně velice ztížena.

Úkolem a programem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE je zejména finančně pomáhat takto osiřelým dětem a také těm, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví.

Nadace od svého založení poskytla dětem, jejichž rodiče se stali obětí dopravních nehod, téměř 12 milionů Kč, zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu.

Karolína Topolová

"Mým cílem a posláním nadace je umožnit kvalitní vzdělání dětem, které již nemohou při studiu podporovat rodiče."
Mgr. Karolína Topolová
předsedkyně správní rady
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE

Social stream

Pokud znáte ve svém okolí rodinu, která vychovává děti, které přišly o jednoho nebo oba rodiče v důsledku dopravní nehody, neváhejte se na nás obrátit. Rádi alespoň trochu finančně vypomůžeme. Nadace přispívá vždy jednou ročně a je možné příspěvek čerpat opakovaně až do 25 let dítěte v případě studia na vysoké škole. Děti ze Slovenska se stejně pohnutým osudem podpoří Detská dopravná nadácia. #ddn #nadace #pomahame #rodina #sirotek #beznehod #dopravninehoda #detskadopravnionadace #detskadopravnanadace #cr #cesko #ceskarepublika #slovensko

Více

Všem maminkám přejeme dlouhý život bez nehod a pohodově strávený dnešní Den matek🌹

Více

Máme velikou radost, že poslání naší nadace "pomáhat sirotkům obětí dopravních nehod" se rozšíří i na Slovensko. Děkujeme Ústredný Automotoklub Slovenská Republika, AAA Auto Slovensko a ESSOX, kteří společnými silami založili Detská dopravná nadácia, která bude pomáhat slovenským dětem stejně jako mi v České republice🥰

Více