„S námi jste vždy
na správné cestě“

Poslání nadace

Průvodním jevem rozvíjející se civilizace jsou četné dopravní nehody, mnohdy s velmi tragickými následky. Snad nejhroznější variantou jsou havárie, při nichž zahynou oba rodiče nebo jeden z rodičů a zanechají po sobě děti, o které se většinou nemá kdo starat, nebo je péče o ně velice ztížena.

Úkolem a programem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE je zejména finančně pomáhat takto osiřelým dětem a také těm, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví.

Nadace od svého založení poskytla dětem, jejichž rodiče se stali obětí dopravních nehod, téměř 12 milionů Kč, zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu.

Karolína Topolová

"Mým cílem a posláním nadace je umožnit kvalitní vzdělání dětem, které již nemohou při studiu podporovat rodiče."
Mgr. Karolína Topolová
předsedkyně správní rady
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE

Social stream

Dle statistik Policie ČR šetřila každý den roku 2021 v průměru 272,14 nehod, při nichž bylo usmrceno 1,29 osoby a 60,84 osob bylo zraněno. Co se týče odhadu hmotné škody, na každý den...

Odkaz

V loňském roce opět stoupl počet dopravních nehod, a to na 92 681. I přes tento růst šlo častěji o lehčí nehody, při kterých bylo vážně zraněno o 9 % méně lidí než o rok dříve....

Odkaz

Děkujeme všem partnerům Dětské dopravní nadace, díky kterým nadace za rok 2021 získala téměř půl milionu korun na podporu sirotků obětí dopravních nehod. Přejeme všem v letošním...

Odkaz