logobanner

Tiskové zprávy

Tisková zpráva 26.12.2018
Tisková zpráva 21.5.2018
Tisková zpráva 8.12.2017
Tisková zpráva 19.1.2017
Tisková zpráva 13.12.2016
Tisková zpráva 1.12.2015
Tisková zpráva 12.11.2015
Tisková zpráva 11.6.2015
Tisková zpráva 9.12.2014
Tisková zpráva 22.11.2014
Tisková zpráva 11.8.2014
Tisková zpráva 26.11.2013
Tisková zpráva 14.11.2013
Tisková zpráva 19.8.2013
Tisková zpráva 11.12.2012
Tisková zpráva 21.11.2012
Tisková zpráva 23.7.2012
Tisková zpráva 15.9.2011
Tisková zpráva 28.8.2010
Činnost DDN v letech 2009 a 2010
Činnost DDN v letech 2008 a 2009
Činnost DDN v letech 2007 a 2008
Činnost DDN v letech 2006 a 2007
Tisková zpráva 30. 6. 2005
Tisková zpráva 10.12.2003
Tisková zpráva
Tisková zpráva 6.3.2002
Komu pomáháme 6.3.2002

Tisková zpráva 30. 6. 2005

Cílem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE (DDN) je pomáhat dětem, jejichž rodiče zahynuli při dopravních nehodách. Dne 30. 6. 2005 se již podeváté setkávají sirotci a polosirotci, aby převzali finanční příspěvky. Celkem 7 dětem bude dnes předáno 165 tisíc Kč, z toho 5 dětí obdrží finanční pomoc opakovanou. Od založení této nadace uplynulo již 10 let.

V letošním roce zahajuje nadace spolupráci s 1. Českou Vicemiss Zuzanou Štěpanovskou. Ta se stala novou "velvyslankyní" nadace. Jejím úkolem bude zejména šířit informace činnosti nadace tak, aby se dostaly k dětem a jejim pěstounům, kterým může nadace podat pomocnou ruku. Zuzana sama přišla s nabídkou spolupráce, která vzhledem k jejímu vzdělání -- studuje zároveň práva a ekonomii -- bude jistě pro nadaci přínosem. Zuzana si ale tuto nadaci zvolila ještě z jiného, mnohem osobnějšího důvodu: "Byla jsem účastníkem dopravní nehody, při které jsem byla v ohrožení života. Auto, které dostalo na dálnici ve vysoké rychlosti smyk, minulo jen tak tak auto, ve kterém jsem seděla já. Uvědomila jsem si přitom, jak někdy o lidském životě mohou rozhodovat vteřiny nebo milimetry. Nikdy nezapomenu na ten strašný pocit, když se na mě auto řítilo -- a na obrovskou úlevu, když mě minulo. Hledala jsem proto charitativní činnost, která by měla něco společného s dopravou -- a objevila jsem nadaci, která mě opravdu vzala za srdce," říká Zuzana.

Nadace rozděluje od svého založení již šestý milion sirotkům a polosirotkům. První předání finanční pomoci se uskutečnilo v roce 1997 a v jednotlivých letech následovala další setkání. Míra rozdělovaných finančních prostředků se rok od roku liší. Její výše je pochopitelně dána možnostmi DDN, které jsou limitovány vstřícností a pochopením jejích dárců. Z tohoto hlediska byl rok 2004 rokem úspěšným. Díky pochopení mnoha dárců se na finanční pomoci a darech podařilo získat více než 2 miliony korun.

Poděkování patří nejenom dárcům, ale všem lidem, kteří pochopili, jak v těžké situaci se osiřelé děti nalézají. Nejenom díky, ale také bezmezný obdiv patří všem, kteří se o sirotky a polosirotky starají, především jejich opatrovníkům, ovdovělým matkám, babičkám i dědečkům.


Více informací o nadaci naleznete na www.detskadopravninadace.cz