logobanner

Tiskové zprávy

Tisková zpráva 26.12.2018
Tisková zpráva 21.5.2018
Tisková zpráva 8.12.2017
Tisková zpráva 19.1.2017
Tisková zpráva 13.12.2016
Tisková zpráva 1.12.2015
Tisková zpráva 12.11.2015
Tisková zpráva 11.6.2015
Tisková zpráva 9.12.2014
Tisková zpráva 22.11.2014
Tisková zpráva 11.8.2014
Tisková zpráva 26.11.2013
Tisková zpráva 14.11.2013
Tisková zpráva 19.8.2013
Tisková zpráva 11.12.2012
Tisková zpráva 21.11.2012
Tisková zpráva 23.7.2012
Tisková zpráva 15.9.2011
Tisková zpráva 28.8.2010
Činnost DDN v letech 2009 a 2010
Činnost DDN v letech 2008 a 2009
Činnost DDN v letech 2007 a 2008
Činnost DDN v letech 2006 a 2007
Tisková zpráva 30. 6. 2005
Tisková zpráva 10.12.2003
Tisková zpráva
Tisková zpráva 6.3.2002
Komu pomáháme 6.3.2002

Činnost DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE v letech 2008 a 2009

V roce 2008 a 2009 se nadace ve své činnosti orientovala především na získávání finančních prostředků v dostatečné výši, aby v dalším období mohla být finanční pomoc poskytnuta všem žadatelům, kteří splní kritéria pro poskytnutí příspěvků.


Správní radou byla schválena a formou příspěvků v roce 2008 byla vyplacena 69 dětem celkem částka 1 065 000,- Kč. Výše jednotlivých poskytnutých příspěvků činila:
Kč 30 000,- pro sirotka-studenta VŠ; Kč 20 000,- pro ostatní sirotky- žáky a studenty. Polosirotci získali příspěvky v poloviční výši.

V prosinci 2008 se uskutečnilo za účasti členů správní rady nadace setkání s dětmi a jejich opatrovníky spojené s předáním finančních příspěvků. Setkání proběhlo opět v reprezentačních prostorách Autoklubu České republiky, které pro tento účel AČR bezplatně zapůjčil.
V roce 2009 se setkání spojené s předáváním příspěvků žadatelům uskuteční opět koncem roku. O termínu konání budou žadatelé, jejichž příspěvky správní rada schválí, včas informováni.

Práci pro nadaci vykonávali členové správní rady i ostatní osoby v roce 2008 i 2009, stejně jako v předchozích letech, dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Hospodaření nadace za rok 2008 je obsaženo ve výroční zprávě a účetní závěrce, které byly ověřeny nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad.

Pro rok 2009 schválila správní rada následující obecná kritéria pro poskytování příspěvků :

  • příspěvky budou vyplaceny pouze jednou ročně, a to ke konci roku
  • výše příspěvků bude činit stejně jako v loňském roce částky 30 000,- resp.15 000,- studenti VŠ; 20 000,- resp.10 000,- ostatní žadatelé
  • přednost při schvalování příspěvků budou mít studenti a děti, které osiřely před rokem 2004, tj. před nabytím účinností zákona č. 47/2004 Sb, jímž byl mj. novelizován § 444 občanského zákoníku a bylo upraveno finanční odškodnění pro pozůstalé
  • studenti předloží potvrzení o denním studiu
  • výjimky z těchto obecných kritérií v případě mimořádné situace žadatele bude správní rada posuzovat individuálně.V dalším období bude činnost nadace směřovat zejména k získávání dalších finančních prostředků, aby bylo možno zaměřit její činnost na projekty dlouhodobější podpory jednotlivých žadatelů a současně se otevřít žadatelům novým.