logobanner

Tiskové zprávy

Tisková zpráva 26.12.2018
Tisková zpráva 21.5.2018
Tisková zpráva 8.12.2017
Tisková zpráva 19.1.2017
Tisková zpráva 13.12.2016
Tisková zpráva 1.12.2015
Tisková zpráva 12.11.2015
Tisková zpráva 11.6.2015
Tisková zpráva 9.12.2014
Tisková zpráva 22.11.2014
Tisková zpráva 11.8.2014
Tisková zpráva 26.11.2013
Tisková zpráva 14.11.2013
Tisková zpráva 19.8.2013
Tisková zpráva 11.12.2012
Tisková zpráva 21.11.2012
Tisková zpráva 23.7.2012
Tisková zpráva 15.9.2011
Tisková zpráva 28.8.2010
Činnost DDN v letech 2009 a 2010
Činnost DDN v letech 2008 a 2009
Činnost DDN v letech 2007 a 2008
Činnost DDN v letech 2006 a 2007
Tisková zpráva 30. 6. 2005
Tisková zpráva 10.12.2003
Tisková zpráva
Tisková zpráva 6.3.2002
Komu pomáháme 6.3.2002

Činnost DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE v letech 2006 a 2007

V roce 2006 se nadace ve své činnosti orientovala zejména na získávání finančních prostředků a na finanční pomoc konkrétním žadatelům.

Díky finanční podpoře svých dárců mohla nadace v roce 2006 poprvé ve své historii poskytnout finanční příspěvky všem žadatelům, kteří splnili kriteria pro jejich přiznání.

Správní radou byla schválena a formou příspěvků v roce 2006 byla vyplacena 79 dětem celkem částka 1 202 000,- Kč. Výše jednotlivých poskytnutých příspěvků činila: Kč 30 000,- pro sirotka-studenta VŠ; Kč 18 000,- Kč pro polosirotka-studenta VŠ; Kč 20 000,- pro ostatní sirotky a Kč 10 000,- pro ostatní polosirotky.

V roce 2006 se uskutečnila za účasti předsedkyně, místopředsedy a dalších členů správní rady nadace dvě setkání se sirotky, polosirotky a s jejich opatrovníky spojená s předáním finančních příspěvků. Obě setkání proběhla v reprezentačních prostorách Autoklubu České republiky, které pro tento účel AČR bezplatně zapůjčil.

Práci pro nadaci vykonávali členové správní rady i ostatní osoby v roce 2006, stejně jako v minulých letech, dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Hospodaření nadace za rok 2006 je obsaženo ve výroční zprávě a účetní závěrce, které byly ověřeny nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad.

Pro rok 2007 schválila správní rada následující obecná kritéria pro poskytování příspěvků :

  • příspěvky budou vyplaceny pouze jednou ročně, a to ke konci roku
  • výše příspěvků bude činit stejně jako v loňském roce částky 30 000,- resp. 18 000,- studenti VŠ; 20 000,- resp. 10 000,- ostatní žadatelé
  • přednost při schvalování příspěvků budou mít studenti a děti, které osiřely před rokem 2004, tj. před nabytím účinností zákona č. 47/2004 Sb, jímž byl mj. novelizován § 444 občanského zákoníku a bylo upraveno finanční odškodnění pro pozůstalé
  • přednostně bude výplata příspěvku vázána na sociální situaci žadatele, aby se podpora dostala skutečně potřebným dětem. Pro posouzení sociální situace žadatele je rozhodné splnění zákonných podmínek pro přiznání přídavku na dítě ve smyslu zákona 117/1995 Sb. v platném znění. Za tímto účelem jsme připravili formulář, který budou žadatelé potvrzený zasílat spolu se žádostí o příspěvek z fondu nadace. Formulář jsme též umístili na webové stránky DDN ke stažení
  • studenti kromě tohoto předloží potvrzení o denním studiu
  • výjimky z těchto obecných kritérií v případě mimořádné situace žadatele bude správní rada posuzovat individuálně.


V dalším období bude činnost nadace směřovat zejména k získávání dalších finančních prostředků, aby bylo možno zaměřit její činnost na projekty dlouhodobější podpory jednotlivých žadatelů a současně se otevřít žadatelům novým.