„S námi jste vždy
na správné cestě“

Poslání nadace

Průvodním jevem rozvíjející se civilizace jsou četné dopravní nehody, mnohdy s velmi tragickými následky. Snad nejhroznější variantou jsou havárie, při nichž zahynou oba rodiče nebo jeden z rodičů a zanechají po sobě děti, o které se většinou nemá kdo starat, nebo je péče o ně velice ztížena.

Úkolem a programem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE je zejména finančně pomáhat takto osiřelým dětem a také těm, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví.

Nadace od svého založení poskytla dětem, jejichž rodiče se stali obětí dopravních nehod, téměř 12 milionů Kč, zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu.

Karolína Topolová

"Mým cílem a posláním nadace je umožnit kvalitní vzdělání dětem, které již nemohou při studiu podporovat rodiče."
Mgr. Karolína Topolová
předsedkyně správní rady
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE

Social stream

V únoru se velká část z nás vydává na jarní prázdniny někam do hor, i když letošní sněhová nadílka není zrovna z nejštědřejších? Kam jste vyrazili nebo vyrazíte vy a čím...

Odkaz

V lednu došlo dle statistik Policie ČR po dlouhé době k poklesu počtu nehod o více než 10% v porovnání s loňským rokem. I přesto došlo k 36% nárůstu počtu usmrcených osob. Jezděte...

Odkaz

Timeline Photos

Moc děkujeme Jan Červenka - novinář! Jste skvělý😘

Odkaz