„S námi jste vždy
na správné cestě“

Poslání nadace

Průvodním jevem rozvíjející se civilizace jsou četné dopravní nehody, mnohdy s velmi tragickými následky. Snad nejhroznější variantou jsou havárie, při nichž zahynou oba rodiče nebo jeden z rodičů a zanechají po sobě děti, o které se většinou nemá kdo starat, nebo je péče o ně velice ztížena.

Úkolem a programem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE je zejména finančně pomáhat takto osiřelým dětem a také těm, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví.

Nadace od svého založení poskytla dětem, jejichž rodiče se stali obětí dopravních nehod, téměř 12 milionů Kč, zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu.

Karolína Topolová

"Mým cílem a posláním nadace je umožnit kvalitní vzdělání dětem, které již nemohou při studiu podporovat rodiče."
Mgr. Karolína Topolová
předsedkyně správní rady
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE

Social stream

Krásný valentýnský den🥰

Odkaz

Přání dětem z Dětské dopravní nadace

Každoročně se touto dobou potkávají členové správní rady Dětské dopravní nadace s dětmi, které nadace podporuje, aby převzaly osobně šeky s finanční podporou. Letos to kvůli...

Odkaz

Dnešní den patří obětem dopravních nehod. Přestože letošní rok je o něco optimističtějši co do počtu nehod než tomu bylo například vloni, zemřelo na českých silnicích již více...

Odkaz