„S námi jste vždy
na správné cestě“

Poslání nadace

Průvodním jevem rozvíjející se civilizace jsou četné dopravní nehody, mnohdy s velmi tragickými následky. Snad nejhroznější variantou jsou havárie, při nichž zahynou oba rodiče nebo jeden z rodičů a zanechají po sobě děti, o které se většinou nemá kdo starat, nebo je péče o ně velice ztížena.

Úkolem a programem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE je zejména finančně pomáhat takto osiřelým dětem a také těm, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví.

Nadace od svého založení poskytla dětem, jejichž rodiče se stali obětí dopravních nehod, téměř 12 milionů Kč, zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu.

Karolína Topolová

"Mým cílem a posláním nadace je umožnit kvalitní vzdělání dětem, které již nemohou při studiu podporovat rodiče."
Mgr. Karolína Topolová
předsedkyně správní rady
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE

Social stream

Dnešní den má být o odpočívání. Přejeme Vám den plný pohody, ať už doma s rodinou nebo někde venku na toulkách🙃

Odkaz

Dnes je Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který vyhlásila Mezinárodní organizace práce. Tento den je jakousi vzpomínkou na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při...

Odkaz

Uzavřené okresy kvůli vládním pandemickým nařízením nikoho z nás nepotěšili. Kromě poklesu nakažených to ale mělo i jiný positivní vliv. Došlo k dalšímu poklesu počtu nehod a s...

Odkaz