„S námi jste vždy
na správné cestě“

Poslání nadace

Průvodním jevem rozvíjející se civilizace jsou četné dopravní nehody, mnohdy s velmi tragickými následky. Snad nejhroznější variantou jsou havárie, při nichž zahynou oba rodiče nebo jeden z rodičů a zanechají po sobě děti, o které se většinou nemá kdo starat, nebo je péče o ně velice ztížena.

Úkolem a programem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE je zejména finančně pomáhat takto osiřelým dětem a také těm, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví.

Nadace od svého založení poskytla dětem, jejichž rodiče se stali obětí dopravních nehod, téměř 12 milionů Kč, zejména na studium, zdravotní rehabilitaci, pobyty v přírodě a k udržení životního standardu.

Karolína Topolová

"Mým cílem a posláním nadace je umožnit kvalitní vzdělání dětem, které již nemohou při studiu podporovat rodiče."
Mgr. Karolína Topolová
předsedkyně správní rady
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE

Social stream

Dvakrát do roka se schází členové správní rady Dětské dopravní nadace, aby projednali plány na příští rok. Velkou podporu nadace chystá AAA Auto, které oslaví 30 let. Mimo jiné...

Odkaz

I v květnu pokračoval pozitivní trend v počtu dopravních nehod. Dle statistiky PČR v prvních pěti měsících roku 2021 bylo řešeno 35 762 dopravních nehod při kterých zemřelo o 10,8%...

Odkaz

Krásný den všem dětem!!! 😘🥰

Odkaz